Dự Án

Trung Quốc

Dự án điện mặt trời áp mái nhà xưởng 3MW

Dự án áp mái hệ thống năng lượng mặt trời tại 1 nhà máy ở Trung Quốc. Công suát lắp đặt: 3MWp

Nam Mỹ

20KW Bãi đỗ xe năng lượng mặt trời tại Peru

Bắt đầu hoạt động vào 02/03/2021. Với tổng công suất lắp đặt là 20KW kết hợp tiện ích dỗ xe & điện mặt trời.

Việt Nam

Dự án Solar Farm 100MW

Dự án trang trại điện năng lượng mặt trời khu vực Bình Thuận quy mô lớn. Tổng công suất lắp đặt: 100MWp

Việt Nam

Dự án điện mặt trời Tam Phước A 2.8MWp

Là dự án điện mặt trời nằm trong KCN An Phước, Đồng Nai. Tổng công suất lắp đặt là 2.8 MWp

Việt Nam

Dự án điện mặt trời Tam Phước A 2.8MWp

Là dự án điện mặt trời nằm trong KCN An Phước, Đồng Nai. Tổng công suất lắp đặt là 2.8 MWp

Việt Nam

Dự án năng lượng mặt trời cho KCN 9MW

Loạt dự án áp mái cho các nhà máy trong khu công nghiệp. Tổng công suất lắp đặt: 9MW