Hệ Mái Phẳng Điều Chỉnh

Hệ thống lắp đặt mái phẳng có thể điều chỉnh

Các Hệ thống lắp đặt mái phẳng có thể điều chỉnh co thể được đặt ở một góc nghiêng từ 10 – 60&deg, giúp thích nghi và hỗ trợ tạo hiệu suất quang năng tối đa. Giải pháp này sẽ dễ dàng & phù hợp với các ứng dụng trên mái phẳng khác nhau hoặc ứng dụng địa hình mở, do góc nghiêng của nó và các tùy chọn chân cho cả kẹp biên trên mái và mái nhà thâm nhập. Độ cao có thể được sử dụng làm độ nghiêng cố định hoặc nghiêng có thể điều chỉnh, cho phép dành riêng cho dự án Điều chỉnh và tối ưu hóa năng lượng mặt trời đầu ra.

Kẹp mái nhà:

  • Sản lượng năng lượng mặt trời tối đa cho theo mùa
  • Tùy chọn chân có thể sử dụng các kẹp mái khác nhau
  • 0 – 15&deg, 15 – 30&deg, 30 – 60&deg có thể điều chỉnh tùy chọn

Tự vít:

  • Trực tiếp cố định trên mái kim loại với EPDM ở dưới
  • Tương thích với hầu hết các mô-đun năng lượng mặt trời trên thị trường.

Chi tiết sản phẩm

Dự án thực tế