Hệ Thống Lắp Đặt Mái Phẳng Tam Giác

Hệ thống lắp đặt mái phẳng tam giác

Các Hệ thống lắp đặt mái phẳng tam giác, một cấu trúc nhôm mạnh mẽ, các tùy chọn chân cho cả giải pháp dằn và mái thâm nhập.

Hệ thống lắp mái phẳng tam giác với các tùy chọn chân cho cả giải pháp dằn và mái nhà Thâm nhập. Thiết kế sáng tạo và cao Lắp ráp trước Loại bỏ việc hàn cắt tại chỗ. Cho phép dễ dàng lắp đặt và tùy chỉnh.

Khung tam giác nhôm (Loại 1):

  • H-Rail đơn giản hóa lắp đặt
  • Lắp ráp sẵn
  • Thiết kế gấp để dễ dàng vận chuyển
  • Tùy chọn cho Rail hoặc Rafilless thiết kế

Khung tam giác nhôm (Loại 2):

  • Thiết kế cấu trúc tam giác đảm bảo sự ổn định, nhanh chóng & thuận tiện cài đặt.
  • Các kết hợp khác nhau, chẳng hạn như dằn hoặc mái thâm nhập.
 

Chi tiết sản phẩm

Dự án thực tế