Hệ Thống Lắp Đặt Phẳng Không Rail

Hệ thống lắp đặt mái phẳng không Rail

Hệ không Rail lắp đặt phẳng là giải pháp mới được phát triển của Antai Solar. Giải pháp sử dụng kệ để lắp các tấm pin trên mái phẳng với góc lắp 5 – 10&deg nghiêng.

Rafilless hệ thống gắn trên mái dằn là sản phẩm mới được phát triển của chúng tôi dành cho các mái công nghiệp thương mại.

Đặc điểm:

  • Không khoan hoặc đào, không có sự xâm nhập trên mái.
  • Chỉ có 4 thành phần chính, Rafilless thiết kế.
  • EPDM Thảm cung cấp bảo vệ bổ sung cho mái nhà.

Đặc điểm:

  • Tương thích kẹp
  • 10 năm bảo hành sản phẩm.
 

Chi tiết sản phẩm

Dự án thực tế